Z OSADNIKIEM

SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM 1,5l/s ROPA

Kod produktu: SR1,5

SEPARATOR RETENCYJNY BPE 1,5 l/s Z OSADNIKIEM

Przepustowość 1,5 l/s    

Wymiary:

Wysokość: 1,25 m

Szerokość: 1,05 m

Długość: 1,25 m

2 599 zł 2113.01 zł netto
2113.01zł netto
zadzwoń i zamów

Dostawa i montaż
na terenie całej Polski

SEPARATOR RETENCYJNY BPE 1,5 l/s Z OSADNIKIEM

  • Typ zbiornika: 500 L
  • Wysokość: 1,25 m
  • Szerokość: 1,05 m
  • Długość: 1,25 m

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z parkingów, dróg, stacji benzynowych, oraz ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów oraz z miejsc składowania części pojazdów itd.

SEPARATOR WYPOSAŻONY JEST W:

- króćce przyłączeniowe bose PEHD,

- deflektor na wlocie PEHD,

- wysokosprawny wkład koalescencyjny,

- układ auto-zamknięcia z zaworem pływakowym,

- zasyfowany odpływ z komory separacji,

- pokrywa PEHD

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

  • separator jest urządzeniem przepływowym, w którym następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak, i cięższej od wody zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają do komory separacyjnej gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie. Separatory koalescencyjne wyposażone są we wkłady koalescencyjne, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji;

  • każdy separator musi posiadać urządzenia zabezpieczające, które w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka zamykają odpływ ścieków z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemności przetrzymania. Zamknięcie automatyczne jest bardzo istotne, ponieważ wymusza konserwację separatora a w przypadku nagłego wycieku oleju (awarii) pływak natychmiast zamyka odpływ, co całkowicie zapobiega skażeniu odbiornika;

  • separatory produkowane są zgodnie z normą PN-EN 858 - ,, Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich " oraz znakowane Europejskim Znakiem Bezpieczeństwa CE. Separatory posiadają klase I wg PN-en 858. Standardowym kolorem jest kolor czarny, każdy inny za dopłatą.

  • ścieki oczyszczone w separatorze przy przepływie nominalnym nie przekraczają wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska:

  • substancje ropopochodna < 15 mg/l

  • zawiesina ogólna < 100 mg/l

Opinie