SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNE RETENCYJNE


Kod: SR1,5

SEPARATOR ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM 1,5l/s ROPA

SEPARATOR RETENCYJNY BPE 1,5 l/s Z OSADNIKIEM

Przepustowość 1,5 l/s    

2 549,00 zł 2072.36zł netto
2072.36zł netto
zadzwoń i zamów
2 549,00 zł 2072.36zł netto
2072.36zł netto

Wymiary:

Wysokość: 1,25 m

|

Szerokość: 1,05 m

|

Długość: 1,25 m

Separator retencyjny BPE 1,5 l/s z osadnikiem 

 • Typ zbiornika: 500 L
 • Wysokość: 1,25 m
 • Szerokość: 1,05 m
 • Długość: 1,25 m

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z parkingów, dróg, stacji benzynowych, oraz ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów oraz z miejsc składowania części pojazdów itd.

SEPARATOR WYPOSAŻONY JEST W:

 • króćce przyłączeniowe bose PEHD,
 • deflektor na wlocie PEHD,
 • wysokosprawny wkład koalescencyjny,
 • układ auto-zamknięcia z zaworem pływakowym,
 • zasyfowany odpływ z komory separacji,
 • pokrywa PEHD

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

 • separator jest urządzeniem przepływowym, w którym następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych jak, i cięższej od wody zawiesiny. W osadniku zatrzymywana jest zawiesina łatwo opadająca. Następnie ścieki przepływają do komory separacyjnej gdzie następuje separacja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i jej opadanie. Separatory koalescencyjne wyposażone są we wkłady koalescencyjne, których zadaniem jest zwiększenie powierzchni aktywnej w separatorze a poprzez to wzbudzenie lub przyspieszenie zjawiska separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych. Następnie ścieki wypływają z urządzenia przez odpływ wyposażony w automatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili przepełnienia zgromadzonymi substancjami ropopochodnymi) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji;

 • każdy separator musi posiadać urządzenia zabezpieczające, które w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka zamykają odpływ ścieków z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemności przetrzymania. Zamknięcie automatyczne jest bardzo istotne, ponieważ wymusza konserwację separatora a w przypadku nagłego wycieku oleju (awarii) pływak natychmiast zamyka odpływ, co całkowicie zapobiega skażeniu odbiornika;

 • separatory produkowane są zgodnie z normą PN-EN 858 - ,, Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich " oraz znakowane Europejskim Znakiem Bezpieczeństwa CE. Separatory posiadają klase I wg PN-en 858. Standardowym kolorem jest kolor czarny, każdy inny za dopłatą.

 • ścieki oczyszczone w separatorze przy przepływie nominalnym nie przekraczają wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska:

 • substancje ropopochodna < 15 mg/l

 • zawiesina ogólna < 100 mg/l

Opinie O PRODUKCIE