Głównym celem programu „Moja Woda” jest ochrona zasobów wodnych poprzez zwiększanie retencji wody deszczowej na terenie posesji jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także wykorzystywanie deszczówki na przykład do podlewania zieleni przydomowej. Ma to wpłynąć na podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych czy też przed zmianami klimatycznymi oraz na zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową. To działanie ma też równocześnie zminimalizować odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji, co może pomóc w zmniejszeniu ryzyka lokalnych podtopień, jak i zwiększeniu wydajności okolicznych oczyszczalni ścieków. Dlatego przeglądając zbiorniki na deszczówkę, finansowanie może pomóc w podjęciu decyzji o ich zakupie. czytaj więcej